நியூயார்க்கர் கார்ட்டுன் வாசகம் #431

newyorker_cartoon_431

போன வாரப் பதிவு.