நியூயார்க்கர் கார்ட்டுன் வாசகம் #430

newyorker_cartoon_caption_contest_430

போன வாரப் பதிவு.


One response to “நியூயார்க்கர் கார்ட்டுன் வாசகம் #430”