நியூயார்க்கர் கார்ட்டுன் வாசகம் #434

newyorker_cartoon_434

போன வாரப் பதிவு.