இந்திய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி

எழுதியது ஆனந்த் கிரிதர்தாஸ் என்ற இந்தியனாதலால் ஒரு மெலிதான biasயுடன் எழுதப்பட்டதோ என்று தோன்றினாலும், எழுதியிருப்பதில் பாதி உண்மை இருந்தால் கூட இது வளர்ச்சி தான்.

நியுயார்க் டைம்ஸில் வந்த இந்தியாவின் அவுட்சோர்சிங் வளர்ச்சி பற்றிய கட்டுரை, விரியும் தொழில்நுட்ப எல்லைகளை பற்றிய ஒரு அபார ரிப்போர்ட். படித்தால் மகிழ்வீர்கள்.