முத்தம் தின்பவள்

guru mutham thinbaval.jpg

நான் முத்தம் தின்பவள்
ஒரு முரட்டுப் பூ இவள்
தினம் ஆடை சந்தையிலே
முதலில் தோற்பவள்

இரு குறையட்டும் திரு விளக்கு
நீ இடஞ்சுட்டி பொருள் விளக்கு
அட!! கடவுளை அடையும் வழிகள்
என் மேல் எழுதிருக்கு

மய்யா மய்யா
நிலாவை வண்ணம் பூசி வைத்துக்கொள்
மய்யா மய்யா
என் உடம்பினில் ஒளிவிட்ட மலர்களும்
பொய்யா பொய்யா…

அயிட்டம் நம்பரிலும் ஒரு subtle இலக்கிய சாதனை. அட போட வைத்தவர்கள் வைரமுத்து, ரஹ்மான் மற்றும் சின்மயி.