கிழக்கு உலகத்தை அந்நாளில், இந்த மேற்கு

கிழக்கு உலகத்தை அந்நாளில், இந்த
மேற்கு உலகங்கள் ஆண்டனவே – இன்று
கிழக்கும் மேற்காக மாறியதே, நோ ப்ராப்ளம் !!
ஓர் விதைக்குள் எம்மை வைத்தாலும்
மிக விரைவில் வெளியேறி வருவோமே – புது
விஸ்வருபங்கள்் கொள்வோமே, நோ ப்ராப்ளம் !!

[ ya ]

Kizhakhu Ulagaththai Annaalil, Indha
Maerkku UlagangaL Aandanavey – Indru
Kizhakkum Maerkaaga Maariyathey, No Problem !!
Oar VithaikkuL Emmai Vaiththaalum
Miga Viraivil Vaeliyaeri Varuvoomey – Puthu
Vishwaroopangal Kolvomey, No Problem !!

3 responses to “கிழக்கு உலகத்தை அந்நாளில், இந்த மேற்கு”

 1. Somu Avatar

  That’s விஷ்வரூபம்… as in VIshvaroobangal kolvomey, if am not mistaken !!!

  Like

 2. Lazy Geek Avatar

  Thanks Somu. Changed it from Whisper Uruvangal.

  Like

 3. aNTi Avatar

  A song that was well before its time.. atleast by a couple of years!

  Like

Create a website or blog at WordPress.com