நியூயார்க்கர் கார்ட்டுன் வாசகம் #438

newyorker_cartoon_438

போன வாரப் பதிவு.