ஓட வைக்கும் பாடல்

செங்காந்தள் இதழ் என்பதில் நான் கண்டேன் இனிய தமிழ்
மின்காந்தப் பேச்சில் மொத்தமாய் நான் கேட்டேன் இசைத்தமிழ்
நீ கொஞ்சம் நாடக தமிழ்
நீ கொஞ்சம் மன்மத தமிழ்
உன் தமிழ் என் தமிழ்
T-A-M-I-L
தமிழ்

நாலு நாளாய் டிரட்மில்லில் ஓட வைக்கும் இந்த ‘தமிழ்’ வரிகள், மணிசர்மாவின் இசையில், ரஞ்சித்தும் ஸ்வேதாவும் பாடிய ‘நீ முத்தம் ஒன்று கொடுத்தால்’ என்ற பாடல். இடம்பெற்ற திரைப்படம் போக்கிரி. ஹியர் போனில் இருந்து சத்தம் வழிந்து, ஒன்ஸ்மோருடன் நான்கு முறை ரசித்துக் கேட்டவர்கள் மற்ற ஜிம் அன்னியர்கள்.

Create a website or blog at WordPress.com