சிகாகோ

chicago_millennium_park_2.jpg

போன வாரம் சிகாகோ போயிருந்த போது, நெருக்கடி அடிதடி என எல்லாம் நிறைந்த நகரத்தின் நடுவே இருக்கும் மில்லேனியம் பூங்காவில் எடுத்த படமிது.

பெரிய படத்தைப் பார்த்தாவது படமெடுப்பவர் எங்கே என்று யாராவது யூகிக்கலாம்.

Create a website or blog at WordPress.com